Țărmure Viorica

Șef de disciplină

Profesor Universitar, Doctor in Științe Medicale

Disciplina ORTODONȚIE și ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ

Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

Teza de doctorat:Hipodinția : diagnostic și posibilități terapeutice”

Activitate științifică:

Atestat Abilitare Ordin MS nr. 3835/01.04.2019
Cărti de specialitate : 6
Cărti cu destinație universitară: 5
Capitole de carte: 1
Lucrări publicate in extenso : 69 ( 31 in reviste cotate lSl; 38 in reviste BDI)
Lucrări comunicate și publicate in rezumat 76 (7 in suplimente ale reviste cotate lSl ; 69 in volume cu SSN sau ISBN/neindexate)
Conferințe susținute : 62
Brevete de cercetare: 1 (coautor)
Referent stiintific in comisii de sustinere a tezelor de doctorat/abilitare : 10
Membru in comisii de promovare in activitatea didactica : asistent universitar, sef lucrari, conferentiar, profesor

 

Activitate didactică:

Activitate de predare la studenții Facultății de Medicină Dentară anul V, VI;
Nominalizare Decan promotie 2011,2012 , aleasa 2019;
Coordonator Rezidențiat Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială;
Organizator Examen de Specialitate Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială;
Organizator examen Primariat Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială;
Organizator mese rotunde și Congrese nationale si internatiopnale (2017-Presedinte congres) de specialitate;
Activitate de predare in cadrul Masteratului de Medicină Dentară Judiciară;
Cursuri postuniversitare:7;
Stagii clinice - studenţi, rezidenţi;
Cercetare ştiinţifică medicală;
Elaborare articole, studii, publicaţii, cărţi de specialitate, lucrări de licență si dizartatie;
Elaborare grile licență - Medicină dentară,
Conferinţe ştiinţifice la manifestări naţionale şi/ sau internaţionale.

Membru in structuri profesionale științifice internaționale și profesionale naționale:

Membru Membru European Orthodontic Society
Membru al Societății Mondiale a Ortodonților
W.F.O.(World Federation of Orothodontists)
Membru Colegiul Edgewise
Membru U.N.A.S
Membru Asociației Române de Straight-Wire
Membru al Asociației Naționale Române de Ortodonție
Membru in Consiliul Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România 2011-2019
Membru in Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Dentiști Cluj- Comisia profesional științifică, Director Gestiune și verificare E'M'C'
Reprezentant CMDJ/CMDB in Adunarea Generală Natională a Colegiului Medicilor Dentiști din România Mandatul 2011 - 2015 și 2016 - 2020

 

Referent de specialitate: The Romanian Society of Medical Bioengineering, Clujul Medical

Limbi straine vorbite: engleza (A2), spaniola (A1), franceza (B2)

Informații

  • Grad didactic: Profesor
  • Adresă email:
Accesat de 7417 de ori