Departamentul 1 - Chirurgie maxilo-facială şi radiologie

Departamentul 1 - Chirurgie maxilo-facială şi radiologie

Director de department: Șef Lucr. Dr. Mihaela Hedeșiu