Rezidențiat - cetățeni din țări terțe UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia pentru înscrierea la studii de rezidențiat a cetăţenilor străini din state terţe UE pentru anul 2023

Prezenta metodologie stabilește criteriile generale de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat și are la bază următoarele acte normative:

Art. 1 Prevederi generale

Medicii, medicii dentiști și farmaciștii cetățeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene pot efectua specializare în rezidențiat prin Ministerul Educației și Ministerul Sănătății cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Numărul de locuri de pregătire se stabilește de către coordonatorii de rezidențiat pentru fiecare specialitate. În situația în care numărul cererilor depășește numărul locurilor de pregătire, coordonatorul de rezidențiat va forma o comisie la nivelul disciplinei, care va face o selecție a cererilor în baza unor criterii stabilite de comisie și anunțate candidaților (media obținută la examenul de licență, notele obținute la materiile relevante pentru specializarea la care solicită înscrierea, CV, interviu, etc.).

Specializarea în România se face doar in limba română şi se derulează pe perioade între 3 şi 6 ani, potrivit Nomenclatorului specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, pentru reţeaua de asistenţă medicală. Se încheie cu susţinerea unui examen de specialitate organizat de căter Ministerul Sănătății, prin promovarea căruia se obţine certificatul de medic specialist.

Cetăţenii străini din state terţe UE cu diplome de absolvire în străinătate sunt înscrişi în învăţământul postuniversitar de rezidențiat doar după absolvirea anului pregătitor de limba română. Lista instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, se găsește pe site-ul Ministerului Educației (www.edu.ro ).

Pregătirea în rezidențiat începe la 1 ianuarie 2023. Taxa de studii este de 7000 euro/an.

Art. 2 Dosarul de candidatură

Dosarele de aplicație se depun personal la Departamentul Studenți Internaționali, str. Gh. Marinescu nr. 23 parter, camera 1, în perioada 03-20 octombrie 2022.

Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:

Art. 3 Procedura de aplicație

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, prin Departamentul Studenți Internaționali, verifică dosarul și transmite documentele necesare Ministerului Educației – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene în vederea eliberării Scrisorii de acceptare la studii.

Departamentul Studenți Internaționali va înștiința candidații cu privire la eliberarea Scrisorilor de Acceptare la studii, demersurile necesare obținerii vizei de studii tip D, achitarea taxei de studii (7000 Euro/an) și înscrierea la universitate.

La înscriere, candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original și copie, legalizate în funcție de instituția care le-a eliberat. Documentele eliberate de instituții din state terțe UE trebuie vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada României din țara emitentă sau apostilate cu Apostila de la Haga.

Documentele eliberate de instituții din state UE trebuie autentificate potrivit legislației în vigoare din țara de proveniență.

Pregătirea în rezidenţiat începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an, în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Specializarea se face cu respectarea duratei și curriculumului de pregătire prevăzute pentru rezidențiatul în specialitatea respectivă în România.

Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătății, la sfârșitul specializării, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru finalizarea rezidențiatului, în sesiune comună cu cetăţenii români (de 2 ori pe an, martie şi octombrie).

 

Persoana desemnată pentru preluarea dosarelor de candidatură ale cetățenilor străini din state terțe:

Departamentul studenți internaționali:

Secretar Cornelia IACOB: tel.: 0040-374-834-207, Str. Gh. Marinescu nr. 23, parter, camera 1, e-mail: ;

În cazul în care situația epidemiologică nu permite, înscrierea candidaților se va face online prin trimiterea dosarului de înscriere prin e-mail la adresa .

Anexa Taxe valabilă pentru anul universitar 2022-2023 la UMF Cluj-Napoca

 

 

 

Legături utile:
www.ms.ro
www.rezidentiat.ms.ro
www.edu.ro
www.dspcluj.ro