Rezidențiat - cetățeni români

Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
Rezidentiatul se organizeaza în urmatoarele forme: pe locuri şi pe posturi. Durata rezidențiatului este cuprinsă între 3 și 6 ani, în funcție de specialitate.
Cifra de școlarizare a rezidenților se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.
Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi, prin concurs național, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării. Concursul naţional se organizează de regulă în trimestrul IV al fiecărui an.
Concursul se organizează pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
Rezultatele concursului național de rezidențiat pe locuri și pe posturi se confirmă prin ordin al ministrului sănătății, iar cei care promovează concursul devin rezidenți în specialitatea respectivă. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în rezidențiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.
Întreaga activitate de pregătire prin rezidențiat se desfășoară sub autoritatea Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației Naţionale și în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România și Colegiul Farmaciștilor din România, dupa caz.
Pregătirea în rezidențiat se desfășoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum național de pregatire și unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, obligatorii și unice pe țară.
Etapa ulterioară încheierii pregătirii în rezidențiat o constituie examenul pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist, examen care se susţine în cadrul sesiunilor organizate de Ministerul Sănătăţii (două sesiuni anuale, martie și octombrie).
Examenul se organizează de Ministerul Sănătății în centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea, și se susține în fața unei comisii de specialiști propusă de universitățile de medicină și farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale și numite prin ordin al ministrului sănătății.
La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentiști sau farmaciștii care au efectuat integral programul de pregătire sau cu derogare din partea ministerului.
Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
Dupa promovarea examenului, ministrul sănătății confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, dupa caz .

Legături utile:
www.ms.ro
www.rezidentiat.ms.ro
www.edu.ro
www.dspcluj.ro