Serviciul Financiar-Contabilitate

Serviciul financiar+contabilitate are în atribuții cunoașterea, gestiunea și controlul patrimoniului și a rezultatelor obținute. Întocmește bilanțul contabil, contul de execuție a bugetului, balanța de verificare, dări de seamă contabile.

Ec. Persida Gherasim
Şef Serviciu
Telefon: 0264-597256 int. 2151
Fax: 0374834129
e-mail:  
Adresa: Str. Victor Babeș nr. 8, etaj I, 4000012 Cluj-Napoca


Compartimente în subordinea Serviciului Financiar-Contabilitate

Biroul Contabilitate

Ec. Mihaela Bujor - Șef Birou Contabilitate
Telefon: 0264-597.256 int 2126; 0374834129
e-mail:  

Biroul Financiar

Ec. Florina Opriș - Șef Birou Financiar
Tel./ Fax: +40-264-597256 int 2186
e-mail:

Biroul Granturi, Fonduri europene

Ec. Cristina Ardelean - Șef birou granturi, fonduri europene
Tel: 0264-406842; 0744-902589
e-mail: 

 

Biroul Taxe

Ec. Aurica Andreca - Șef birou taxe
Tel: 0264-597256 int 2159; 0374834159
e-mail: